Commision & committee

Chairman: –Mr. Sanjay Kumar Sharma (Jharkhand)

ViceChairman: –Mr. Joseph Thasanga (Mizoram)

Chairman: –Mr.Atul Pangotra (Jammu & Kashmir)

Members: – Mr. NareshTalreja (Uttarakhand)

Mr. Amar Bauri (Jharkhand)

Mr.Swapan Das (West Bengal)

Chairman: – Mr. Suresh Parmar (Gujarat)

Members: – Mr. V.N.Gaikwad (Maharashtra)

  Mr. VirendraPawar (Madhya Pradesh)

Chairman: –Mr.RohitSaxena (Uttar Pradesh)

Members: –Mr. D. Ganesh (Telangana)

Chairman: – Mr.TrilokSubba (Sikkim)

Vice Chairman: – Mr.Atul Pangotra (Jammu & Kashmir)

Members: – Mr. Rajiv RanjanPandey (Delhi)

Mr. K. Srihari (Telangana)

Chairman: – Mr.Sumir Kumar Sharma (Jharkhand)

Member: –  Mr. S. Santosh (Andhra Pradesh)

Chairman: –  Ms. Manisha Singh (Uttar Pradesh)

Co- Chairman: –    Ms. MaltiPrem Kumar (Madhya Pradesh)

Chairman: – Mr. SurendraBhandoria(Delhi)

Member: – Mr. Rampuri Goswami (Chhattisgarh)

             Mr. Dinesh Jagrawal, Secretary (Rajasthan)

             Mr. Th. Manoj Singh (Meghalaya)

             Mr. Anil Kumar Bobby (Uttar Pradesh)

     Member: – Mr. Rampuri Goswami (Chhattisgarh)

     Mr. Vinod Kumar (Himachal Pradesh)

    Mr. Dinesh Jagarwal(Rajasthan)

    Mr. Kushal Chandra Roy (West Bengal)   

Chairman: –     Mr. Subrata Banerjee (West Bengal)

Member: –      Mr. G. NageshwarRao (Andhra Pradesh)

           Mr. Prabhakar Sharma (Haryana)

           Mr. S. Santosh (Andhra Pradesh)